Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0393(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0231/2017

Ingivna texter :

A8-0231/2017

Debatter :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0424

Protokoll
Måndagen den 13 november 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

14. De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Novakov för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Franc Bogovič, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Tibor Szanyi; Esther Herranz García och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Eleftherios Synadinos.

Talare: Marianne Thyssen och Iskra Mihaylova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 14.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy