Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0050(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0338/2016

Ingivna texter :

A8-0338/2016

Debatter :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0425

Protokoll
Måndagen den 13 november 2017 - Strasbourg

15. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Claudia Țapardel för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Violeta Bulc och Gesine Meissner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 14.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy