Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0330/2017

Ingivna texter :

A8-0330/2017

Debatter :

PV 13/11/2017 - 16
CRE 13/11/2017 - 16

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.2
CRE 14/11/2017 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0423

Protokoll
Måndagen den 13 november 2017 - Strasbourg

16. Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (debatt)
CRE

Betänkande om att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU [2017/2085(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov och Stanislav Polčák.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios.

Talare: Violeta Bulc och Dieter-Lebrecht Koch (föredragande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 14.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy