Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (Срок за представяне на кандидатури)
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Териториалните типологии (Tercet) ***I (разискване)
 15.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (разискване)
 16.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (разискване)
 17.Преследване на християни по света (разискване)
 18.Опазването на крайбрежните морски местообитания: случаят с Posidonia oceanica (разискване)
 19.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (разискване)
 20.План за действие относно финансовите услуги на дребно (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (171 kb) Списък на присъствалите (57 kb) Поименни гласувания (40 kb) 
 
Протокол (81 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Поименни гласувания (26 kb) 
 
Протокол (266 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Поименни гласувания (433 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност