Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Mandag den 13. november 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.Territoriale typologier ***I (forhandling)
 15.Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ***I (forhandling)
 16.Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (forhandling)
 17.Forfølgelse af kristne i verden (forhandling)
 18.Beskyttelse af kysternes marine habitater: arten Posidonia oceanica (forhandling)
 19.Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (forhandling)
 20.Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (147 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (40 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (24 kb) 
 
Protokol (249 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (411 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik