Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 13. november 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Tööplaan
 14.Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (arutelu)
 15.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (arutelu)
 16.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (arutelu)
 17.Kristlaste tagakiusamine maailmas (arutelu)
 18.Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica juhtum (arutelu)
 19.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (arutelu)
 20.Jaefinantsteenuste tegevuskava (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Nimelise hääletuse tulemused (40 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (24 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Nimelise hääletuse tulemused (337 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika