Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 13. marraskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (ehdokasasettelujen määräaika)
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Alueelliset typologiat ***I (keskustelu)
 15.Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I (keskustelu)
 16.Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (keskustelu)
 17.Kristittyjen vaino eri puolilla maailmaa (keskustelu)
 18.Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (keskustelu)
 19.Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (keskustelu)
 20.Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (57 kb) Nimenhuutoäänestykset (40 kb) 
 
Pöytäkirja (77 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (26 kb) 
 
Pöytäkirja (243 kb) Läsnäololista (61 kb) Nimenhuutoäänestykset (415 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö