Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verkiezing van ondervoorzitters van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Territoriale typologieën ***I (debat)
 15.Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (debat)
 16.Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (debat)
 17.Vervolging van christenen in de wereld (debat)
 18.De bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (debat)
 19.De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (debat)
 20.Actieplan voor financiële retaildiensten (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (151 kb) Presentielijst (57 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (40 kb) 
 
Notulen (77 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (26 kb) 
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (414 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid