Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (ar. 69c Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Typologie terytorialne ***I (debata)
 15.Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej ***I (debata)
 16.Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (debata)
 17.Prześladowanie chrześcijan na świecie (debata)
 18.Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich – przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica (debata)
 19.Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (debata)
 20.Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (149 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowań imiennych (40 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (26 kb) 
 
Protokół (251 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowań imiennych (414 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności