Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Depunere de documente
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Tipologiile teritoriilor (Tercet) ***I (dezbatere)
 15.Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I (dezbatere)
 16.Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (dezbatere)
 17.Persecutarea creștinilor în lume (dezbatere)
 18.Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (dezbatere)
 19.Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (dezbatere)
 20.Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Încheierea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (154 kb) Lista de prezenţă (57 kb) Voturi prin apel nominal (40 kb) 
 
Proces-verbal (77 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Voturi prin apel nominal (26 kb) 
 
Proces-verbal (247 kb) Lista de prezenţă (62 kb) Voturi prin apel nominal (415 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate