Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 13. novembra 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Územné typológie ***I (rozprava)
 15.Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (rozprava)
 16.Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (rozprava)
 17.Prenasledovanie kresťanov vo svete (rozprava)
 18.Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (rozprava)
 19.Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (rozprava)
 20.Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (146 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (40 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (26 kb) 
 
Zápisnica (249 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (418 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia