Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg

2. Paradise Papers (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evelyn Regner, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika