Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 14., Kedd - Strasbourg

2. A Paradise-iratok (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Paradise-iratok (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Evelyn Regner, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini és Ruža Tomašić.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Pierre Moscovici és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat