Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

2. „Paradise papers“ (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Paradise papers“ (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Evelyn Regner), Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hugues Bayet), Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini ir Ruža Tomašić.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika