Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - Strasbūra

2. "Paradīzes dokumenti" (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: "Paradīzes dokumenti" (2017/2956(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Evelyn Regner, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini un Ruža Tomašić.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pierre Moscovici un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika