Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

2. Paradise Papers (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Evelyn Regner, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini en Ruža Tomašić.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid