Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg

2. Sprawa „Paradise papers” (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawa „Paradise papers” (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Evelyn Regner, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Huguesa Bayeta, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności