Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg

2. Paradise Papers (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Evelyn Regner, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini și Ruža Tomašić.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Pierre Moscovici și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate