Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

2. Kauza Paradise papers (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kauza Paradise papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Evelyn Regner, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia