Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2017

Внесени текстове :

A8-0077/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0426

Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург

3. Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията JURI), Carlos Coelho, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Věra Jourová и Olga Sehnalová.

Разискването приключи.

Гласуване: 14 ноември 2017 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.58 ч.)

(Парламентът се събра отново по повод на връчването на филмовата награда „ЛУКС“)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност