Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0148(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0077/2017

Indgivne tekster :

A8-0077/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0426

Protokol
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg

3. Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra JURI), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Olga Sehnalová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 14.11.2017.

(Mødet afbrudt kl. 11.58.)

(Parlamentet samledes i anledning af overrækkelsen af LUX-prisen)

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik