Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0148(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0077/2017

Esitatud tekstid :

A8-0077/2017

Arutelud :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hääletused :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0426

Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg

3. Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Olga Sehnalová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.5.

(Istung katkestati kell 11.58.)

(Parlament kogunes LUX-auhinna üleandmiseks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika