Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0077/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0077/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Äänestykset :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0426

Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

3. Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Olga Sehnalová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.5.

(Istunto keskeytettiin klo 11.58.)

(Parlamentti kokoontui LUX-palkinnon luovuttamisen johdosta.)

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö