Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0148(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0077/2017

Ingediende teksten :

A8-0077/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Stemmingen :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0426

Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

3. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Olga Sehnalová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 14.11.2017.

(De vergadering wordt om 11.58 uur onderbroken.)

(Het Parlement komt bijeen voor de uitreiking van de LUX-filmprijs)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid