Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0077/2017

Texte depuse :

A8-0077/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Voturi :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0426

Proces-verbal
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg

3. Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Věra Jourová și Olga Sehnalová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 14.11.2017.

(Ședința a fost suspendată la 11.58.)

(Parlamentul se reunește cu ocazia înmânării premiului LUX)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate