Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2017

Predkladané texty :

A8-0077/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0426

Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

3. Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Olga Sehnalová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 14.11.2017.

(Schôdza bola prerušená o 11.58 h.)

(Parlament sa zhromaždil pri príležitosti udelenia ceny LUX)

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia