Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2017

Ingivna texter :

A8-0077/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0426

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

3. Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Olga Sehnalová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 14.11.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.58.)

(Parlamentet samlades för utdelningen av LUX-priset)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy