Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4. Επανάληψη της συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.34.

Παρεμβαίνει ο Amjad Bashir για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Κανονισμού, έκτακτη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των Rohingya (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου