Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

4. Hervatting van de vergadering
Volledige verslagen

De vergadering wordt hervat om 12.34 uur.

Het woord wordt gevoerd door Amjad Bashir om overeenkomstig artikel 153 van het Reglement te verzoeken om een buitengewoon debat over de situatie van de Rohingya (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

Juridische mededeling - Privacybeleid