Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0050(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0338/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0338/2016

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0425

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.4. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0425)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου