Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0148(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0077/2017

Ingediende teksten :

A8-0077/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Stemmingen :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0426

Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

5.5. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Het woord werd gevoerd door:

Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die er overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement om verzoekt dat de amendementen in stemming worden gebracht vóór de stemming over het voorlopige akkoord, en Olga Sehnalová (rapporteur) die tegen dit verzoek is.

Bij ES (169 voor, 472 tegen, 33 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0426)

Juridische mededeling - Privacybeleid