Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2017

Ingivna texter :

A8-0077/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0426

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

5.5. Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Inlägg:

Julia Reda för Verts/ALE-gruppen begärde med åberopande av artikel 59.3 i arbetsordningen att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före omröstningen om den preliminära överenskommelsen; Olga Sehnalová (föredragande) motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (169 röster för, 472 röster emot, 33 nedlagda röster).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0426)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy