Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0329/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0329/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 19
CRE 13/11/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.6
CRE 14/11/2017 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0427

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.6. Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των μηχανισμών πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών [2016/2245(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0427)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, η Iratxe García Pérez (εισηγήτρια) επί των σχολίων του Janusz Korwin-Mikke κατά τη διάρκεια της συζήτησης (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2017), καθώς θεωρεί ότι τα σχόλια αυτά είναι προσβλητικά για τις γυναίκες και ζητεί από το Προεδρείο να επιληφθεί του θέματος, ο Bruno Gollnisch, (ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να διαβιβάσει το αίτημα της εισηγήτριας στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου) και ο Janusz Korwin-Mikke.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου