Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 14. studenog 2017. - Strasbourg

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/004 IT/Almaviva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Italija – EGF/EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0422)

Govorili su:

Daniel Hannan kako bi upozorio da njegov uređaj za glasovanje ne funkcionira.


5.2. Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o temi „Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-uˮ [2017/2085(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0423)


5.3. Prostorne tipologije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3).

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0424)


5.4. Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0425)


5.5. Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

Govorili su:

Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je sukladno članku 59. stavku 3. Poslovnika zatražila da se o amandmanima glasuje prije glasovanja o privremenom sporazumu, i Olga Sehnalová (izvjestiteljica) koja se izjasnila protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (169 za, 472 protiv, 33 suzdržana) odbio zahtjev.

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0426)


5.6. Uvođenje instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene (glasovanje)

Izvješće o uvođenju instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene [2016/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0427)

Govorili su:

Prije glasovanja Iratxe García Pérez (izvjestiteljica) o obraćanju Janusza Korwin-Mikkea tijekom rasprave (točka 19 zapisnika od 13.11.2017.) kako bi izjavila da je ono što je taj zastupnik rekao vrijeđa žene i zatražila da se o tome izvijesti Predsjedništvo, Bruno Gollnisch, (predsjednik se obvezao da će proslijediti zahtjev izvjestiteljice predsjedniku Parlamenta) i Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akcijski plan o maloprodajnim financijskim uslugama (glasovanje)

Izvješće o akcijskom planu o maloprodajnim financijskim uslugama [2017/2066(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0428)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti