Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 14., Kedd - Strasbourg

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0422)

Felszólalások

Daniel Hannan, aki jelzi, hogy szavazógépe nem működik.


5.2. A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentéséről: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban [2017/2085(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0423)


5.3. Területi tipológiák ***I (szavazás)

Jelentés az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0424)


5.4. A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése ***I (szavazás)

Jelentés a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0425)


5.5. A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés ***I (szavazás)

Jelentés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Felszólalások

Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodásról tartandó szavazás előtt szavazzanak, és Olga Sehnalová (előadó), aki ellenzi e kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (169 mellette, 472 ellene, 33 tartózkodás).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0426)


5.6. A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (szavazás)

Jelentés a kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazásáról a demográfiai változások kezelésére [2016/2245(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0427)

Felszólalások

A szavazás előtt, Iratxe García Pérez (előadó) Janusz Korwin-Mikkének a vita alatt elhangzott felszólalásával kapcsolatban (2017.11.13-i jegyzőkönyv, 19. pont ), amelyről úgy véli, hogy a nőkre nézve sértő volt, és kéri, hogy az ügyet utalják az Elnökség elé, Bruno Gollnisch, (az elnök vállalja, hogy az előadó kérését továbbítja a Parlament elnökének) és Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (szavazás)

Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervről [2017/2066(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0428)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat