Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 14 ta' Novembru 2017 - Strasburgu

5. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Italja – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0422)

Interventi

Daniel Hannan sabiex jissenjala l-funzjonament ħażin tat-tagħmir tiegħu tal-votazzjoni.


5.2. Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-suġġett "Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE" [2017/2085(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0423)


5.3. Tipoloġiji territorjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0424)


5.4. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0425)


5.5. Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Interventi

Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex titlob, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura, li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju, u Olga Sehnalová (rapporteur) kontra din it-talba.

B'VE (169 favur, 472 kontra, 33 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0426)


5.6. L-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku (votazzjoni)

Rapport dwar l-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku [2016/2245(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0427)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Iratxe García Pérez (rapporteur) dwar dak li qal Janusz Korwin-Mikke waqt id-dibattitu (punt 19 tal-Minuti ta' 13.11.2017), tikkunsidra li dawn il-kummenti huma ta' insult għan-nisa u titlob li l-Bureau jitratta dan, Bruno Gollnisch, (il-President jimpenja ruħu li jibgħat it-talba tar-rapporteur lill-President tal-Parlament) u lil Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (votazzjoni)

Rapport dwar Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur [2017/2066(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0428)

Avviż legali - Politika tal-privatezza