Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

5. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.2. Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.3. Territoriale typologieën ***I (stemming)

5.4. Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (stemming)

5.5. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)

5.6. De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (stemming)

5.7. Actieplan voor financiële retaildiensten (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid