Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Włoch - EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0422)

Wystąpienia

Daniel Hannan zgłosił, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało prawidłowo.


5.2. Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ratowania życia: zwiększania bezpieczeństwa samochodowego w UE [2017/2085(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0423)


5.3. Typologie terytorialne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0424)


5.4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę Rady 96/50/WE i dyrektywę Rady 91/672/EWG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0425)


5.5. Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Wystąpienia

Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, która na podstawie art. 59 ust. 3 Regulaminu wniosła o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, i Olga Sehnalová (sprawozdawczyni), która sprzeciwiła się temu wnioskowi.

W GE (przy 169 głosach za, 472 głosach przeciw i 33 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0426)


5.6. Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne [2016/2245(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0427)

Wystąpienia

Przed głosowaniem głos zabrała Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni), która odniosła się do wystąpienia Janusza Korwin-Mikkego w czasie debaty (pkt 19 protokołu z dnia 13.11.2017), uznała jego wypowiedź za obraźliwą dla kobiet i zwróciła się o przedłożenie sprawy Prezydium, Bruno Gollnisch (Przewodniczący zobowiązał się przekazać Prezydium Parlamentu wniosek sprawozdawczyni) i Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych [2017/2066(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0428)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności