Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei –EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0422)

Intervenții

Daniel Hannan pentru a semnala faptul că dispozitivul său de vot nu funcționează corespunzător.


5.2. Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE [2017/2085(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0423)


5.3. Tipologiile teritoriilor (Tercet) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0424)


5.4. Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0425)


5.5. Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Intervenții

Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, ca amendamentele să fie supuse la vot înainte de votul privind acordul provizoriu, și Olga Sehnalová (raportoare) împotriva acestei cereri.

Cu VE (169 pentru, 472 împotrivă, 33 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0426)


5.6. Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (vot)

Raport referitor la utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice [2016/2245(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0427)

Intervenții

Înainte de vot, Iratxe García Pérez (raportoare) cu privire la remarcile lui Janusz Korwin-Mikke din timpul dezbaterii (punctul 19 al PV din 13.11.2017); ea consideră că aceste remarci sunt jignitoare pentru femei și solicită ca Biroul să fie sesizat cu privire la acest aspect, Bruno Gollnisch, (Președintele se angajează să transmită solicitarea raportoarei Președintelui Parlamentului) și Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (vot)

Raport referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul [2017/2066(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0428)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate