Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

5. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.2. Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.3. Územné typológie ***I (hlasovanie)

5.4. Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (hlasovanie)

5.5. Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)

5.6. Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (hlasovanie)

5.7. Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia