Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke og Eleftherios Synadinos

Betænkning: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos og Morten Messerschmidt


Betænkning: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James og Morten Messerschmidt


Betænkning: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius og Stanislav Polčák


Betænkning: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Betænkning: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos og Lucy Anderson.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik