Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg

6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke ja Eleftherios Synadinos

Raport: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos ja Morten Messerschmidt


Raport: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James ja Morten Messerschmidt


Raport: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius ja Stanislav Polčák


Raport: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Raport: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos ja Lucy Anderson.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika