Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke ja Eleftherios Synadinos

Mietintö Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos ja Morten Messerschmidt


Mietintö Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James ja Morten Messerschmidt


Mietintö Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius ja Stanislav Polčák


Mietintö Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Mietintö Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos ja Lucy Anderson.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö