Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke ir Eleftherios Synadinos

Pranešimas: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos ir Morten Messerschmidt


Pranešimas: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James ir Morten Messerschmidt


Pranešimas: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius ir Stanislav Polčák


Pranešimas: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos ir Lucy Anderson.

Teisinė informacija - Privatumo politika