Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - Strasbūra

6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Dieter-Lebrecht Koch ziņojums - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke un Eleftherios Synadinos

Iskra Mihaylova ziņojums - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos un Morten Messerschmidt


Gesine Meissner ziņojums - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James un Morten Messerschmidt


Olga Sehnalová ziņojums - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius un Stanislav Polčák


Iratxe García Pérez ziņojums - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Olle Ludvigsson ziņojums - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos un Lucy Anderson

Juridisks paziņojums - Privātuma politika