Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke en Eleftherios Synadinos

Verslag Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos en Morten Messerschmidt


Verslag Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James en Morten Messerschmidt


Verslag Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius en Stanislav Polčák


Verslag Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly en Stanislav Polčák

Verslag Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos en Lucy Anderson.

Juridische mededeling - Privacybeleid