Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg

6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke și Eleftherios Synadinos

Raport Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos și Morten Messerschmidt


Raport Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James și Morten Messerschmidt


Raport Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius și Stanislav Polčák


Raport Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Raport Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos și Lucy Anderson.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate