Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke och Eleftherios Synadinos

Betänkande Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos och Morten Messerschmidt


Betänkande Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James och Morten Messerschmidt


Betänkande Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius och Stanislav Polčák


Betänkande Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos och Lucy Anderson.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy