Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0596/2017

Arutelud :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg

11. Õigusriik Maltal (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriik Maltal (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux Marlene Mizzi sõnavõtu kohta, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge ja Michaela Šojdrová.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula,    Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu    Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati    Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi,    Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth,    Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude    Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan ja Seb Dance fraktsiooni S&D nimel       õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa    Ruiz, Nathalie Griesbeck ja Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy ja Patrick Le    Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel    õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokollipunkt 13.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika