Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0596/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

11. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Tanja Fajon, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux Marlene Mizzin puheenvuorosta, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge ja Michaela Šojdrová.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra,    Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt,    Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando    Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward,    Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan ja Seb Dance S&D-ryhmän puolesta    oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017)

—   Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck ja Sophia in    ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta sekä Judith Sargentini ja Sven Giegold    Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö